P.P. Foods Supply
Index
About Us
Products
Services
Careers Opportunity
Links Contact

Past to Present

Print deze pagina
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายและทำการตลาดให้กับผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้สดและพืชผักแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ ฯ อันได้แก่ กลุ่มบริษัทสวนส้มทรายทองเชียงใหม่ และบริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จนนำมาซึ่งความสำเร็จของส้มตรา ฮันนี่ควีน (Honey Queen) และถั่วแระญี่ปุ่นตรา บิ๊กกรีน (Big Green)

ใน พ.ศ. 2540 บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ได้ควบรวมกิจการของบริษัทสยามอาหารและห้องเย็น ซึ่งทำธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จึงได้ขยายขอบเขตดำเนินการธุรกิจโดยเปลี่ยนจากบทบาทจากผู้จัดจำหน่ายผลผลิตของบริษัทในเครือฯ สู่การค้าระหว่างประเทศ โดยได้ทำการคัดสรรผลิตผลที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ

พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย เป็นที่รู้จักทั้งในตลาดค้าปลีกและในตลาดค้าส่งว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพ มีระบบการจัดการที่คล่องตัวและมุ่งเน้นการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคู่ค้าในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางการค้าและระบบเครือข่ายทางการค้าที่ครอบคลุมและกว้างไกล อีกทั้งการมุ่งเน้นให้บริการจัดเก็บและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ตราบทุกวันนี้ พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย ได้กลายเป็นหัวใจของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Solution) ของทุกคู่ค้าและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารของแหล่งผลิตคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกสู่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
 

Supply Chain Expertise

Print deze pagina
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด มีกระบวนการบริหารการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์จัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 5 แห่ง รอบกรุงเทพฯ, เชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บกว่า 20,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางที่เอื้อต่อการขนส่งไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถติดตามและบันทึกอุณหภูมิของสินค้าได้ตลอดการเดินทาง

พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าในเครือ ฯ มีสายสัมพันธ์ที่คลอบคลุมและกว้างไกลกับกลุ่มผู้ผลิตจากนานาประเทศ จึงได้สร้างเครือข่ายทางการค้ากับคู่ค้าจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นการสรรหาสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา อีกทั้งบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับซัพพลายเออร์ที่มีปรัชญาการดำเนินงานเช่นเดียวกับบริษัท โดยได้นำระบบการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มซัพพลายเออร์ (Supplier relationship management. SRM) มาใช้จนได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดระบบการบริหารซัพพลายเชนที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกคู่ค้าในทุกขบวนการของการนำผลิตผลที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกสู่ผู้บริโภคในประเทศไทย
 

Market Expertise

Print deze pagina
บริษัท พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด มีกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าในทุกช่องทางการตลาด ตั้งแต่ตลาดค้าส่ง (Wholesale Market) ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade Market) และอุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหาร (Food service Industry) ซึ่งชาว พี พี ฟูดส์ ซัพพลาย ได้สั่งสมสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีจนได้รับความไว้วางใจจากทุกคู่ค้า เราจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในความต้องการที่แท้จริงของตลาด และตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างดี
 

Webdesign: B-CIS
Copyright © 2009 ppfoods.com. All right reserve.